Βραβείο Παγκύπριου νικητή: €2500 


Βραβείο 2ης θέσης: €1000


Βραβεία νικητών κάθε επαρχίας: €200