ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1:

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 1-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2:0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ: 2-1

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ

ΒΑΘΜΟΙ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΕΡ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

Α

2

5

3

+2

Β

2

5

3

+2

Γ

2

4

4

0

Δ

0

1

6

-5

Σε αυτό το παράδειγμα τα ζευγάρια Α και Β προκρίνονται στην επόμενη φάση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2:

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Β : 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 1-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ: 2-1

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ: 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α

3

6

0

+6

Δ

1

3

4

-1

Β

1

3

5

-2

Γ

1

2

5

-3

Σε αυτό το παράδειγμα τα ζευγάρια Α και Δ προκρίνονται στην επόμενη φάση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3:

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Β : 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ: 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α

3

6

0

+6

Β

1

2

4

-2

Γ

1

2

4

-2

Δ

1

2

4

-2

Σε αυτό το παράδειγμα το ζευγάρι Α προκρίνεται και τα ζευγάρια Β,Γ και Δ θα αναμετρηθούν σε μονούς knock-out αγώνες μέχρι τους 301 πόντους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4:

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Β : 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 1-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ: 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α

3

6

0

+6

Β

1

3

5

-2

Γ

1

3

5

-2

Δ

1

2

4

-2

Σε αυτό το παράδειγμα το ζευγάρι Α προκρίνεται στην επόμενη φάση.

Τα υπόλοιπα 3 ζευγάρια είναι ισόβαθμα, έχοντας την ίδια διαφορά στα παιχνίδια τους. Το ζευγάρι Δ αποκλείεται επειδή έχει λιγότερα κερδισμένα παιχνίδια από τα υπόλοιπα. Τα ζευγάρια Β και Γ θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε μονό αγώνα μέχρι τα 301 για ανάδειξη του ζευγαριού που θα προκριθεί στην επόμενη φάση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5:

Περίπτωση με όμιλο των 5 ζευγαριών.

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Β : 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Α – ΖΕΥΓΑΡΙ Ε 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Γ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Δ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Β – ΖΕΥΓΑΡΙ Ε: 0-2

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Δ: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Γ – ΟΜΑΔΑ Ε: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ Δ – ΟΜΑΔΑ Ε: 2-0

ΖΕΥΓΑΡΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Α

2

4

4

0

Β

2

4

4

0

Γ

2

4

4

0

Δ

2

4

4

0

Ε

2

4

4

0

Σε περίπτωση διπλής, τριπλής ή πενταπλής  απόλυτης ισοβαθμίας (παιχνιδιών και πόντων), θα παιχτούν μονοί knock-out αγώνες μέχρι τους 301 πόντους. 

Σημείωση:

Δεν παίζει ρόλο ποια ομάδα θα τερματίσει πρώτη και ποια δεύτερη.

Όλα τα ζευγάρια που θα προκριθούν στην φάση αποκλεισμού (knock-out)

θα κληρωθούν μεταξύ τους σε ανοικτή κλήρωση.